Các lệnh cơ bản trong giao dịch chứng khoán, dành cho người mới F0

Trong quá trình tìm hiểu thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm chứng khoán, bạn sẽ không hiếm gặp những từ viết tắt, từ chuyên ngành. Với người mới đầu tư chứng khoán, chắc chắn rằng, những điều này vô cùng mới mẻ, lạ lẫm. Bài viết này sẽ như một cuốn từ điển về các thuật ngữ trong chứng khoán, các lệnh trong chứng khoáncác từ lóng trong chứng khoán.

Các lệnh trong chứng khoán thường dùng nhất

Các lệnh trong chứng khoán thường dùng nhất

Các lệnh trong chứng khoán

Các loại lệnh trong chứng khoán Việt Nam

Các lệnh trong giao dịch chứng khoán khá nhiều và có những lệnh nghe định nghĩa sẽ vô cùng khó hiểu, đặc biệt với những người mới đầu tư chứng khoán. Nhìn chung, bài viết sẽ giới thiệu đầy đủ các lệnh trong mua bán chứng khoán để cho bạn biết. Nhưng áp dụng vào thực tế cho F0 thì chỉ có vài lệnh cơ bản thôi.

Đăng kýBạn có thể bắt đầu đăng ký tài khoản giao dịch chứng khoán VPS tại đây: https://openaccount.vps.com/

Ý nghĩa các lệnh trong chứng khoán cơ bản

Các lệnh trong chứng khoán thường dùng nhất - Lệnh ATO

Các lệnh trong chứng khoán thường dùng nhất – Lệnh ATO

Lệnh ATO là gì trong chứng khoán?

Trong các lệnh trong chứng khoán thì, Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) là:

  • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
  • Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh.
  • Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
  • Lệnh ATO chỉ áp dụng cho sàn HOSE, trong 15 phút đầu buổi sáng của phiên giao dịch (9h00-9h15).

Lệnh ATC là gì trong chứng khoán?

Trong các lệnh trong chứng khoán thì, Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) được định nghĩa là:

  • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
  • Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh.
  • Lệnh sẽ tự động tự hủy bỏ sau khi hết phiên nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
  • Lệnh ATC chỉ áp dụng cho sàn HOSE và HNX, trong 15 phút cuối buổi chiều của phiên giao dịch (14h30-14h45).

Lệnh LO là gì trong chứng khoán?

Trong các lệnh trong chứng khoán thì, LO là viết tắt cảu 2 chữ tiếng Anh – “Limit Order” tức là lệnh giới hạn. Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Được sử dụng hầu hết ở bất kỳ phiên nào hay sàn nào. Khoảng 95% lệnh đặt trên Thị trường chứng khoán là đến từ lệnh này. Là một trong những lệnh cơ bản mà nhà đầu tư cần nắm vứng đầu tiên.

Trong các lệnh trong chứng khoán thì người mới đầu tư dùng nhiều nhất chính là lệnh LO. Cụ thể chính là thao tác bạn đặt mua hoặc bán cố phiếu.

Các lệnh trong chứng khoán sàn HOSE và HNX

Các lệnh trong chứng khoán thường dùng nhất - Lệnh MP

Các lệnh trong chứng khoán thường dùng nhất – Lệnh MP

Lệnh MP là gì trong chứng khoán sàn HOSE?

Trong các lệnh giao dịch chứng khoán, lệnh MP chiếm khoảng 1% số lệnh đặt trên thị trường. Lệnh MP là viết tắt của chữ Market Price. Lệnh này chỉ áp dụng trong Phiên khớp lệnh liên tục của sàn HOSE.

Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường chứng khoán.

Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo trên thị trường và tiếp tục so khớp.

Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua – LO tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sản đối với lệnh bán MP thì lệnh thì trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục.

Lệnh MTL là gì trong chứng khoán sàn HNX?

Tương tự sàn HOSE thì sàn HNX trong Phiên khớp lệnh liên tục cũng có Lệnh thị trường, tuy nhiên không phải là 1 loại lệnh mà là 3 loại lệnh Thị trường: MTL, MOK, MAK

Trong các lệnh trong chứng khoán thì, lệnh thị trường MTL: là lệnh thị trường sau khi khớp đều dư thì Phần dư đó sẽ chuyển thành Lệnh giới hạn LO. Về cơ bản, lệnh MTL có đặc điểm như lệnh MP tại sàn HSX.

Các lệnh trong chứng khoán sàn HNX

Các lệnh trong chứng khoán sàn HNX (Click tại đây xem ảnh lớn hơn)

Lệnh MOK là gì trong chứng khoán sàn HNX?

Trong các lệnh trong chứng khoán thì, lệnh thị trường MOK: là lệnh Thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì lệnh sẽ bị hủy ngay trên hệ thống trước khi vào đến bảng giá.

Lệnh MAK là gì trong chứng khoán sàn HNX?

Trong các lệnh trong chứng khoán thì, lệnh thị trường MAK: là Lệnh thị trường có thể được hiện toàn bộ hoặc còn dư 1 phần, phần dư chưa được thực hiện đó sẽ bị hủy ngay sau khi Khớp lệnh

Lệnh PLO là gì trong chứng khoán sàn HNX?

Trong các lệnh trong chứng khoán thì, Lệnh PLO viết tắt Tiếng Anh của từ Post Limit Order, tức là Lệnh Giới hạn được đặt riêng cho Phiên Khớp lệnh Sau giờ tại sàn HNX.

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO – sàn HNX) là lệnh mua hoặc lệnh bán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.

Lệnh PLO được khớp ngay sau khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch. Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.

Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Thời gian đặt lệnh chứng khoán, thời gian khớp lệnh chứng khoán

Các lệnh giao dịch trong chứng khoán (Click tại đây xem ảnh lớn)

Tóm tắt các lệnh trong chứng khoán cho người mới

Đọc khá rắc rối phải không? Thế nên, là người mới đầu tư chứng khoán, bạn chỉ cần biết rằng, các lệnh đặt mua, bán cổ phiếu thông thường là lệnh LO.

Và tạm thời, bạn chỉ cần nắm được như vậy. Chuyển sang các thuật ngữ trong chứng khoán.

Đón xem

🏆 Xem tiếp: Các thuật ngữ trong chứng khoán.

🏆 Xem tiếp: Seri bài hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu chi tiết: Cách đọc các bảng chứng khoán, cách đặt lệnh mua bán chứng khoán, thời gian đặt lệnh chứng khoán, so sánh phí giao dịch, các mã chứng khoán tốt hiện nay, chứng khoán cơ sở là gì? Các thuật ngữ, tiếng lóng trong chứng khoán.

🏆 Bạn có thể bắt đầu đăng ký tài khoản giao dịch chứng khoán VPS tại đây: https://openaccount.vps.com/

adminroot_binh

Tôi là Bình Nguyễn, người quản trị trực tiếp của trang web này. Tôi hy vọng trang web này sẽ giúp bạn mua được sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá rẻ nhất.

Nhận xét

Nhận Xét Chi Tiết

Coming soonn...

Đây là mẫu Demo website so sánh giá, chuyên kiếm tiền với tiếp thị liên kết. Không phải trang web bán hàng. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Về Chúng Tôi

IKoc.vn là blog chia sẻ, hướng dẫn kiếm tiền bằng Affiliate Marketing –  TIếp thị liên kết AccessTrede & Ecomobi.

Bên cạnh đó, website cập nhật mã giảm giá Shopee, Lazada, Tiki… và các sàn TMĐT khác.

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi. Bạn sẽ có cơ hội mua hàng chính hãng với giá rẻ nhất.

©2021 Bản quyền thuộc về ikoc.vn
Web so sánh giá
Logo
Enable registration in settings - general